Baltijos brasta 20 metų

RASKE DRÅPER

Glass er et av de beste stoffene som anvendes i produksjonen av dusjkabinettene. Det er hardt og slipper inn lys vel. Men pga den ujevne over aten (ca. 50000 bulker per kvadratmeter) og den kjemiske strukturen ekte glass tåler ikke vann. Glasset samler vann, saltet i vannet havner på glasset og det tapei klarhet.

Intensiv vannpåvirkning fører til glasskorrosjon. Jo høyere er korrosjonsnivå jo større mengder av skittet samles. Det blir vanskeligere og vanskeligere å vaske glasset og resultatet gir mindre og mindre glede. Glasset påvirkes av korrosjon selv når man anvender rengjort vann (destillert vann).

Raske dråper er en moderne teknologi som beskytter dusjkabinettenes glass mot vannpåvirkning. Glasset får ekstra egenskaper: glasset sikrer mot skrapninger og blir lett å rengjøre.

Vannet blir på glasset pga molekylstyrke som kalles for over atespenning. Når over aten beskyttes med dekke forsvinner direkte kontakt mellom molekyler og glasset. Dråpene forvandler til kuler og renner fordi de er fysisk avslått fra over aten.

Glassover aten avslår vann og skitt slik at det blir 90 % enklere å rengjøre.